Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje z własnych środków wiele działań i form pomocy, które można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

 

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w kwestii tzw. nauki zawodu i podjęcia stażu w określonych miejscach pracy. Podjęcie zatrudnienia wiąże się niejednokrotnie z długim okresem oczekiwania kandydata na daną ofertę stażową.
Szkolenia umożliwiają podniesienie kwalifikacji lub zdobycia nowych umiejętności, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
Spora grupa osób, zwłaszcza młodych, nie potrafi określić własnych możliwości lub predyspozycji do wykonywania danego zawodu.
Spora grupa osób, zwłaszcza młodych, nie potrafi określić własnych możliwości lub predyspozycji do wykonywania danego zawodu.