Spora grupa osób, zwłaszcza młodych, nie potrafi określić własnych możliwości lub predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Doradcy zawodowi, dysponujący wiedzą dotyczącą aktualnego i lokalnego rynku pracy oraz preferowanych umiejętności wobec określonego stanowiska pracy. Dodatkowo mogą wesprzeć kandydata w odpowiednim wyborze kierunku i przyszłej ścieżki zawodowej. Osoby niepełnosprawne, które zasięgają pomocy u doradców, bardziej świadomie podchodzą do własnej kariery zawodowej i obierają kierunki adekwatne do swoich możliwości. Doradztwo zawodowe może również nakierować kandydata na rozpoczęcie odpowiedniego przedsięwzięcia, któremu osoba niepełnosprawna będzie mogła sprostać.