Osoby niepełnosprawne, zdecydowane do podjęcia pracy, mają możliwość uzyskania w Urzędzie Pracy pomocy w kwestii odpowiedniego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowania niezbędnego życiorysu czy też listu motywacyjnego.

Działaniami na rzecz znalezienia pracy dla osób niepełnosprawnych zajmują się również agencje zatrudnienia, które ogłaszają nabory pracowników wedle określonych wymagań pracodawców oraz tworzą nowe portale, na których kandydat może odnaleźć interesującą ofertę.