Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w kwestii tzw. nauki zawodu i podjęcia stażu w określonych miejscach pracy. Podjęcie zatrudnienia wiąże się niejednokrotnie z długim okresem oczekiwania kandydata na daną ofertę stażową. Powiatowe Urzędy Pracy mogą skierować daną osobę na staż dopiero w chwili wpłynięcia zgłoszenia pracodawcy o możliwym wolnym stanowisku  pracy. Przewidywany okres zatrudnienia mieści się w przedziale od trzech do dwunastu miesięcy. Istnieje możliwość podjęcia pracy stałej po upływie stażu, jednakże ostateczna decyzja należy w tej kwestii do pracodawcy. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają możliwość pracy w trybie siedmiu godzin  w ciągu doby oraz 35 godzin w tygodniu w pełny wymiarze czasu pracy. W przypadku zgody lekarza medycyny pracy na podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy oraz podjęcia pracy zmianowej, kandydat nie ma możliwości pracy na innych warunkach. Osoba niepełnosprawna, podejmująca staż, dysponuje dwoma dniami urlopu po każdych 30 przepracowanych dniach. Dodatkowo, pracodawca przed upływem stażu, jest zobowiązany do wyrażenia zgody na  wybór dowolnych dni wolnych od pracy stażysty, które formalnie przysługują po przepracowanym miesiącu.

Wysokość miesięcznego stypendium dla osoby podejmującej staż, wynosi 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych.