Osoby głuche oraz osoby znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z osobą niepełnosprawną (np. członek rodziny), mogą wnioskować o dofinansowanie do szkolenia języka migowego oraz o tłumacza-przewodnika. Brak odpowiedniej komunikacji niezwykle utrudnia codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza w przypadku stałej opieki nad osobą niepełnosprawną, z którą wymiana informacji wymaga wiele wysiłku. Nauka języka migowego zarówno dla opiekuna jak i osoby głuchoniemej ułatwi sposób komunikowania się i zlikwidowania barier komunikacyjnych.

Dofinansowanie do szkolenia może być rozliczone na podstawie określonego dokumentu ukończenia szkolenia, wystawionego na wnioskodawców oraz na podstawie faktury bądź rachunku, również wystawionego na wnioskodawców. Zwrot kosztów dla osoby niepełnosprawnej stanowi kwota do 95% całkowitej ceny szkolenia, natomiast dla osoby mającej stały kontakt z osobą głuchoniemą – do 90% całościowej ceny szkolenia.

Środki finansowe otrzymywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a wniosek o dofinansowanie należy składać do oddziału PFRON, w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawców.