W miejscach zamieszkania, osoby niepełnosprawne niejednokrotnie przejawiają trudności w normalnym funkcjonowaniu. Pomieszczenia domu lub mieszkania często nie są dostosowane do określonych dysfunkcji, a zbyt mała przestrzeń lub przeszkody w domu, w postaci progów i niedostosowanych mebli i urządzeń sanitarnych, ograniczają swobodę i utrudniają codzienne czynności. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie na remont  lub montaż niezbędnych urządzeń. Najczęściej wybierane są przebudowy wejść do domu czy mieszkania (np. poszerzenie drzwi, montaż podjazdu), wymiana podłogi (antypoślizgowa), instalacja uchwytów w łazienkach czy przebudowa łazienki, itp.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy instytucji są zobligowani do udzielenia wszelkich informacji odnośnie terminów, ewentualnych kosztów pomocy finansowej oraz egzekwowanych prac remontowych i zakupu sprzętu, które kwalifikują się do otrzymania niezbędnych środków. Wnioskodawca musi okazać niezbędny dokument potwierdzający niepełnosprawność. Wszelkie środki finansowe skierowane w celu pomocy osobom niepełnosprawnym, są przekazywane do poszczególnych powiatów początkiem każdego roku kalendarzowego.