Projekt „Aktywny Samorząd”, jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które przejawiają dysfunkcję narządu słuchu, wzroku i kończyn górnych oraz osób, które nie przekroczyły 18 roku życia. Dodatkowo wnioskodawcy muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności i znaczny stopień niepełnosprawności (dysfunkcja kończyn górnych i wzorku) lub orzeczenie o niepełnosprawności i znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności (dysfunkcja słuchu) albo umiarkowany stopień niepełnosprawności (dysfunkcja wzorku). Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie mogą być w wieku pozwalającym na aktywność zawodową bądź podejmujące zatrudnienie. W okazywanym orzeczeniu o niepełnosprawności, niezbędna jest informacja dotycząca symbolu O4-O.

Dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego można otrzymać raz na pięć lat. Wnioski złożone przed upływem pięciu lat zostaną odrzucone. Wyjątkiem, może być nagłe pogorszenie zdrowia wnioskodawcy lub zdarzenie losowe, przez które osoba niepełnosprawna nie ma możliwości korzystania z zakupionego wcześniej sprzętu.

Wnioskodawca ma obowiązek szczegółowego uzasadnienia potrzeby zakupu wybranego sprzętu, który będzie dedykowany określonej niedyspozycji. Przykładem może być urządzenie brajlowskie, komputer stacjonarny/ przenośny, itp.