Osoby niepełnosprawne, które przejawiają pewne bariery w komunikowaniu się oraz posiadające trudność lub niemożliwość w porozumiewaniu się, a za tym utrudniony przekaz niezbędnych informacji, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu wymaganych sprzętów. Wnioskodawca lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej, może zakupić produkty takie jak: syntezator mowy, budzik świetlny, laryngofon, podnośnik łazienkowy (np. do wanny lub prysznica), wideofon, i wiele innych sprzętów ułatwiających codzienne funkcjonowanie.

Osoby ubiegające się o dotację, muszą posiadać potwierdzony dokument o niepełnosprawności oraz okazać uzasadnioną potrzebę zakupu określonego sprzętu, która wynika z danej niedyspozycji. Należy zaznaczyć, iż wszystkie osoby ubiegające się o niniejsze dofinansowanie nie mogą posiadać żadnych zaległości finansowych wobec Funduszu.

Otrzymane środki finansowe, w celu likwidacji barier, mogą wynosić maksymalnie 95% poniesionych kosztów zakupu sprzętu bądź rozpoczęcia danego przedsięwzięcia. Ważne jest to, iż wnioskodawca otrzymuje pomoc finansową po spisaniu odpowiedniej umowy. Ewentualne koszty poniesione przed otrzymaniem dofinansowania nie są respektowane.

Wszelkie wnioski o dofinansowanie w celu likwidacji barier w komunikowaniu się musza być skierowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innej instytucji w mieście, na prawach powiatu.