Łazienka

 

Jeżeli w domu osoby starszej lub niepełnosprawnej ruchowo znajduje się piwnica, na pewno jest ona rzadko odwiedzana z racji stromych, betonowych schodów, które występują przeważnie w starym budownictwie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich bądź mogące mieć kłopoty z poruszaniem się, będą stronić od tej części domu. W nowym budownictwie rzadko pojawiają się piwnice, a w zastępstwie buduje się kotłownie na poziomie parteru. Najczęściej umieszczane są w nich np. piece gazowe lub inne źródła ciepła. Dodatkowym plusem, z racji chłodniejszej temperatury pomieszczenia, jest możliwość przechowywania w niech produktów żywieniowych, np. warzyw i owoców.