Osoby starsze i niepełnosprawne, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą starać się o wsparcie i pomoc finansową z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zależności od miejsca zamieszkania.

Osoby starsze lub niepełnosprawne mogą otrzymać prawo do zasiłku, który może być stały, okresowy, celowy (przewidywany na zakup niezbędnych leków, żywności, odzieży czy też opału). Dodatkowo, seniorzy mogą otrzymać specjalne wynagrodzenie, które zostaje przekazywane dla sądownie skierowanego opiekuna, który świadczy usługi opiekuńcze.

Innymi formami pomocy niepieniężnej osobom niepełnosprawnym i starszym, są regularne posiłki, dodatkowa odzież czy też schronienie. Osoby znajdujące się w potrzebie, mogą uzyskać wsparcie i pomoc w ramach usług opiekuńczych, opieki higienicznej czy też zaspokojeniu potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania. Dodatkowo wnioskodawca lub opiekun prawny może wystąpić o pomoc specjalistyczną w domu lub dedykowanych temu ośrodkach, z zaznaczeniem określonej dysfunkcji lub schorzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej ma na celu wsparcie nie tylko osoby starsze i niepełnosprawne, ale również pozostałych członków ich rodziny, a tym samym zapobiegać sytuacjom trudnym, w których dane jednostki bądź rodziny się znajdują.

Wnioski można składać osobiście lub listownie oraz przez wyznaczonego przedstawiciela ustawowego czy opiekuna wyznaczonego przez  osobę niepełnosprawna lub starszą.

 

Wszelkie powyższe informacje, pochodzą z oficjalnej strony www.gov.pl, w części poświęconej pomocy społecznej.