Współcześnie, miasta i wsie, prężnie wdrażają nowe udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych, w celu bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się.

Współcześnie, miasta i wsie, prężnie wdrażają nowe udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych, w celu bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się. Jednym z najbardziej pomysłowych rozwiązań jest głosowa sygnalizacja świetlna dla osób niewidomych lub słabowidzących. Określone sygnały pozwalają na bezpieczne przejście przez pasy lub nakazują oczekiwanie. Podobne zastosowanie mają specjalne ostrzegawcze płyty chodnikowe, które alarmują o przejściu dla pieszych lub niewielkiej odległości od jezdni lub torów kolejowych. Właściwe oznakowanie chodnika dla osób niewidomych powinno składać się z tzw. pasa prowadzącego oraz pól szczególnej uwagi. Dodatkowym ułatwieniem dla osób słabowidzących i niewidomych są komunikaty głosowe na dworcach PKS i PKP, w komunikacji miejskiej, na przystankach, itp. Warto jednakże nadmienić, iż osoby z dysfunkcją wzroku, powinni poruszać się po chodnikach wraz ze specjalną, białą laską, w celu ominięcia przeszkód i zachowaniem bezpiecznych odległości od przechodniów, słupów, budynków itp.

Warte uwagi są również częściej budowane windy na peronach, stacjach, mostach i parkingach, gdzie przemieszczanie się osób starszych i niepełnosprawnym ruchowo byłoby bardzo utrudnione, a niekiedy niemożliwe, bez wyraźnej pomocy osób trzecich.